Rodo

Administratorem danych osobowych jest STR Shipping and Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. ul. Piesza 21, 70-663.
Dane kontaktowe: str@str.pl. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest marketing produktów i usług świadczonych przez Administratora danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych określonego powyżej, a w każdym razie nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności dowodzenia określonych okoliczności faktycznych w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane podawane są dobrowolnie – podając je wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych powyżej celach.

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?